Informace k areálu dočasného ukládání bioodpadu a drobné stavební suti v obci Skála.

Plocha areálu je průběžně monitorována.
Areál NESLOUŽÍ k odkládání jiného odpadu než bioodpadu a drobné suti !!
Odkládání pneumatik, bioodpadu, elektoodpadu, skla, chemie a jiných než určených materiálů JE ZAKÁZÁNO
a bude považováno za zakládání černé skládky.
Takové jednání bude nekompromisně postoupeno i s dokumentací správním orgánům.

                                                                                                        Obec Boháňka

ROSTLINNÉ OLEJE
Rostlinné oleje můžete v dobře uzavřené nádobě odložit v době svozu TKO k popelnici nebo na víko popelnice.
Svozová firma olej odebere a zrecykluje.
Vylévání oleje do odpadu může poškodit Váš odpadní systém, čističku ši odpadní jímku.

 

 

 

PRÁVĚ PROBÍHÁ PŘESOUVÁNÍ SOUBORŮ 
Některá data mohou být dočasně nedostupná.
Přesun zabezpečí stabilní funkci stránek.
Data budou podle důležitosti průběžně aktualizována.                Děkujeme za pochopení.

                                                            Obec Boháňka

 

Veškeré nám dostupné informace Vám na vyžádání poskytneme v naší záložní databázi popřípadě v tištěné formě.
E-mail: ou@bohanka.cz