REZERVAČNÍ SYSTÉM

REZERVAČNÍ SYSTÉM OBECNÍHO DOMU BOHÁŇKA-SKÁLA
Čtěte pozorně !! V případě nejasností nás kontaktujte.


Stručný návod k provedení rezervace
UPOZORNĚNÍ - V MĚSÍCI ČERVENEC A SRPEN NELZE OBJEKT PRONAJMOUT-NELZE PROVÉST REZERVACI !
(V červenec a srpen je rezervován pro potřeby obecních aktivit a rozhodnutím zastupitelstva obce nebude objekt z organizačních důvodů pronajímán - děkujeme za pochopení)

1)  Systém neumožňuje "dvojí rezervaci" to znamená elektronickou rezervaci dvou akcí v jeden den.
     Označit tedy můžete pouze bílá pole - nezabarvené termíny.  (ostatní možnosti viz. smluvně dohodnuté vyjímky)
     V případě zájmu o "hodinnový pronájem" uveďte do požadavku rezervace přesnou hodinu využití "od-do"
     

2)  V rezervačním kalendáři označte požadovaná data pronájmu a odešlete. (UVEĎTE DŮVOD PRONÁJMU !!)
2)  Pokud obržíte ověřovací e-mail. Postupujte dle informací. (termín je do podpisu smlouvy předběžně blokován)
3)  V úřední dny kontaktujte pronajímatele. K sepsání smlouvy je nutný osobní kontakt, doklad totožnosti popř. ŽL.
      Rezervace jsou schvalovány pouze po podpisu smlouvy !
4)  Po podepsání smlouvy a potvrzení v rezervačním systému - jsou uvedená data rezervace smluvně závazná.
5)  NEJPOZDĚJI 30dnů před počátkem pronájmu, je nutno podepsat smlouvu provest úhradu a složit stanovenou kauci.

6)  HODINOVÉ PRONÁJMY  - výpočet pronájmu na základě rezervovaného času.
V případě zájmu o pronájem prostor pouze na část dne či několik hodin uveďte toto do poznámky v rezervačním systému.  (PŘÍKLAD:  Schůze myslivci 16-19hod.) časový údaj bude uveden ve smlouvě a na jeho základě bude vypočtena cena pronájmu.
K uvedené době bude přičtena skutečná část využití budovy dle registrace vstupu a odchodu z budovy.
( tímto se předejde celodenní blokaci objektu kvuli 2hod. trvající akci a možnosti využití pro místní spolky) 

POZOR !!
Pokud u tohoto typu pronájmu nebude v požadavku uveden rozsah času konání akce nebude potvrzena !! 

7)  Změny datumů a času pronájmu , které se neshodují s daty v rezervačním systému je VŽDY nutno písemně konkretizovat s pronajímatelem, který na základě písemné žádosti rozhodne o schválení či zamítnutí změny.

V případě schválení změny musí být žádost a dodatek schválení  přílohou smlouvy.

8)  Zánik rezervace ! 
     V případě neuhrazení zálohy ve stanoveném termínu 30dní před akcí bude vaše rezervace systémem zrušena !

9)  Chcete zrušit rezervaci ?
      Zrušení rezervace je možné pouze písemnou formou.

      a) z e-mailu ze kterého byla rezervace provedena.
      b) osobně s dokladem totožnosti
V případě zrušení rezervace v termínu  méně než 30dnů do začátku pronájmu bude účtován storno poplatke viz. smlouva.

10) KOMERČNÍ AKCE - komerční akce. Cena v tabulce smlouva.

 *** hodinový pronájem: Každý pronájem kratší než 24hod. K výpočtu ceny se používá hodinová sazba. U tohoto pronájmu je nutno v požadavku uvést časový údaj konání akce-pronájmu viz. příklad bod č.6. 


Náhled smlouvy 2023 ZDE

****************************************
DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYJÍMKY !!
Rezervační systém z důvodu ochrany nájemce neumožňuje dvojí rezervaci v jeden den pronájmu !!
Z tohoto důvodu vám nepůjde rezervovat před vámi již rezervovaný termín - (červený či žlutý obdelník)
"DVOJÍ REZERVACE" S pronajímatelem písemně dohodnutá rezervace mimo systém. 
Dvojí rezervaci systém neumožňuje. Za jistých okolností a na základě písemně schválené vyjímky je však možná.
Žádosti o rezervaci s malým časovým odstupem od předešlé akce min. 3hod. NEBUDOU schvalovány.
Upozorňujeme, že konání dvou akcí v jeden den schvalujeme pouze vyjímečně a například z důvodu veřejného zájmu.

Příklad:
Dopoledne se koná v areálu školení řidičů v čase 8-12hod. (vypadá to na to, že odpoledne je volno)
Zájemce písemně kontaktuje pronajímatele s konkrétním požadavkem, kde bude uveden datum a přesný čas pronájmu.
Zájemce připojí žádost o pronájem s uvedením data a času.
Pronajímatel na základě situace rozhodne o schválení s ohledem na to, zda bude dodržen organizační odstup mezi akcemi 3-5hod. nutných k úklidu a předání prostor.
V případě schválení požadavku "násobného pronájmu" musí být toto uvedeno v nájemní smlouvě.

Jak postupovat ?
1) Vzneste písemný dotaz na konkrétní datum a přesný čas. Můžete přiložit žádost. Žádost je nutná (e-mail, dopis) 
2) Pronajímatel na základě daných skutečností zváží schválení či zamítnutí vašeho požadavku - "druhé rezervace"
3) Při schvalování bude přihlíženo k minimálnímu časovému odstupu konaných akcí min. 3-5hod. (předání a úklid)
4) V případě schválení požadavku "rezervace mimo rezervační systém" vám bude vypracována smlouva, která vám za         stanovených podmínek umožní využití objektu.

REZERVAČNÍ SYSTÉM A SMLOUVA
Vzor naleznete níže.
Data vaší registrace v rezervačním systému jsou po schválení závazná a nadřazená.
Chyba systému ve smyslu "dvojí rezervace" není systémem umožněna.
V případě jiné chyby například administrativní bude jako nájemce v právu ten nájemce, který provedl rezervaci prostřednictvím rezervačního systému !!

Administrační chyba:
Datum uvedený ve smlouvě a datum v rezervačním systému musí být shodný.
Pokud tomu tak není, jedná se o administrační chybu a jako platný platný datum bude považován datum rezervačního systému.
V případě administrační chyby "prázdného nebo chybného datumu" ve smlouvě, je rozhodujícím prvkem datum uveden v rezervačním systému.

NÁHLED VZORU SMLOUVY 2023 ZDE


V případě nejasností, potřeby zrušit rezervaci nás prosím kontaktujte.
Zrušení rezervace viz.podmínky v bodu 9.
E-mail: ou@bohanka.cz

popř. tel.: 732 984 282Nájemce se podpisem smlouvy zavazuje dodržovat aktuálně platná pandemická opatření v ohledu na opatření proti šíření nákazy COVID19 - SarS COV2 a za jejich porušení nenese Obec Boháňka, žádnou odpovědnost.

květen - 2023
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
    
červen - 2023
PoÚtStČtSoNe
    2 3 4
16 17 18
  
červenec - 2023
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Rezervační formulář
@