REZERVAČNÍ SYSTÉM

REZERVAČNÍ SYSTÉM OBECNÍHO DOMU BOHÁŇKA-SKÁLA


Stručný návod k provedení rezervace
UPOZORNĚNÍ - V MĚSÍCI ČERVENEC A SRPEN NELZE OBJEKT PRONAJMOUT-NELZE PROVÉST REZERVACI !
(V červenec a srpen je rezervován pro potřeby obecních aktivit a rozhodnutím zastupitelstva obce nebude objekt z organizačních důvodů pronajímán - děkujeme za pochopení)

1)  Systém neumožňuje "dvojí rezervaci" to znamená elektronickou rezervaci dvou akcí v jeden den.
     Označit tedy můžete pouze bílá pole - nezabarvené termíny.  (ostatní možnosti viz. vyjímky)
     V červenci a srpnu objekt z organizačních důvodů NEPRONAJÍMÁME !!

2)  V rezervačním kalendáři označte požadovaná data pronájmu a odešlete. (UVEĎTE DŮVOD PRONÁJMU !!)
2)  Pokud bržíte ověřovací e-mail. Postupujte dle informací. (termín je do podpisu smlouvy předběžně rezervován)
3)  V úřední dny kontaktujte pronajímatele. Rezervace jsou schvalovány průběžně dle dohody nebo po podpisu smlouvy.
4)  Po potvrzení rezervace pronajímatelem a podepsání smlouvy - jsou uvedená data rezervace závazná.
5)  NEJPOZDĚJI 30dnů před počátkem pronájmu je nutno podepsat smlouvu a složit stanovenou zálohu.
6)  Zánik rezervace !  V případě neuhrazení zálohy ve stanoveném termínu 30dní před akcí bude vaše rezervace zrušena.
7)  Chcete zrušit rezervaci ? Zrušení rezervace je možné pouze písemnou formou. V případě zrušení rezervace v termínu         méně než 30dnů do začátku pronájmu bude účtován storno poplatke viz. smlouva.
7)  Změny datumů a času pronájmu je VŽDY nutno písemně konkretizovat s pronajímatelem, který na základě písemné         žádosti rozhodne o schválení či zamítnutí změny. V případě schválení změny musí být žádost a dodatek schválení             přílohou smlouvy.

Náhled smlouvy ZDE

****************************************
DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYJÍMKY !!
Rezervační systém z důvodu ochrany nájemce neumožňuje dvojí rezervaci v jeden den pronájmu !!
Z tohoto důvodu vám nepůjde rezervovat před vámi již rezervovaný termín - (červený či žlutý obdelník)

"DVOJÍ REZERVACE" S pronajímatelem písemně dohodnutá rezervace mimo systém. 
Dvojí rezervaci systém neumožňuje. Za jistých okolností a na základě písemně schválené vyjímky je však možná.
Žádosti o rezervaci s malým časovým odstupem od předešlé akce min. 3hod. NEBUDOU schvalovány.
Upozorňujeme, že konání dvou akcí v jeden den schvalujeme pouze vyjímečně a například z důvodu veřejného zájmu.

Příklad:
Dopoledne se koná v areálu školení řidičů v čase 8-12hod. (vypadá to na to, že odpoledne je volno)
Zájemce písemně kontaktuje pronajímatele s konkrétním požadavkem, kde bude uveden datum a přesný čas pronájmu.
Zájemce připojí žádost o pronájem s uvedením data a času.
Pronajímatel na základě situace rozhodne o schválení s ohledem na to, zda bude dodržen organizační odstup mezi akcemi 3-5hod. nutných k úklidu a předání prostor.
V případě schválení požadavku "násobného pronájmu" musí být toto uvedeno v nájemní smlouvě.

Jak postupovat ?
1) Vzneste písemný dotaz na konkrétní datum a přesný čas. Můžete přiložit žádost. Žádost je nutná (e-mail, dopis) 
2) Pronajímatel na základě daných skutečností zváží schválení či zamítnutí vašeho požadavku - "druhé rezervace"
3) Při schvalování bude přihlíženo k minimálnímu časovému odstupu konaných akcí min. 3-5hod. (předání a úklid)
4) V případě schválení požadavku "rezervace mimo rezervační systém" vám bude vypracována smlouva, která vám za         stanovených podmínek umožní využití objektu.

REZERVAČNÍ SYSTÉM A SMLOUVA
Vzor smlouvy naleznete níže.
Data vaší registrace v rezervačním systému jsou po schválení závazná a nadřazená.
Chyba systému ve smyslu "dvojí rezervace" není systémem umožněna.
V případě jiné chyby například administrativní bude jako nájemce v právu ten nájemce, který provedl rezervaci prostřednictvím rezervačního systému !!

Administrační chyba:
Datum uvedený ve smlouvě a datum v rezervačním systému musí být shodný. Pokud tomu tak není, jedná se o administrační chybu a jako platný platný datum bude považován datum rezervačního systému.
V případě administrační chyby "prázdného nebo chybného datumu" ve smlouvě, je rozhodujícím prvkem datum uveden v rezervačním systému.

NÁHLED VZORU SMLOUVY ZDE


V případě nejasností, potřeby zrušit rezervaci nás prosím kontaktujte.
Zrušení rezervace je nutno provést volnou písemnou formou.
E-mail: ou@bohanka.cz

popř. tel.: 608 30 48 48Nájemce se podpisem smlouvy zavazuje dodržovat aktuálně platná pandemická opatření v ohledu na opatření proti šíření nákazy COVID19 - SarS COV2

srpen - 2022
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
září - 2022
PoÚtStČtSoNe
    2 3 4
9 10 11
16 17 18
23 24 25
  
říjen - 2022
PoÚtStČtSoNe
      2
9
16
23
28 29 30
      
Rezervační formulář
@