Vítejte na stránkách obce Obec Boháňka.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Služby a poplatky

Poplatky za svoz odpadu a psy za rok 2023

vybíráme od 1.3.2023 do 31.5.2023

Výše poplatků v roce 2023:


SazbaPoložka
1200,-Kčna osobu a rok pro osoby s trvalým pobytem v obci
1200,-Kč za každou nemovitost k rekreaci za rok (vlastník RS v obci)
50,- Kčza 1. psa, za každého dalšího 100 Kč

Pozn.

Poplatek za odpad platí každá osoba v místě trvalého bydliště (zákon o odpadech)
Poplatek za odpad k nemovitosti k rekreaci (platí každá vlastník za každou nemovitost k rekreaci)

Trvale žijící občané mohou při platbě poplatku využít zápočet se schváleným finančním příspěvkem 400,- Kč

Příklad: 1 osoba s trvalým pobytem má povinnost zaplatit 1200 Kč. Od této částky je možno odečíst finanční příspěvek ve výši 400,- Kč a celková úhrada bude čninit 800 Kč,- na osobu

Platba:

Poplatky můžete zaplatit v hotovosti na obecním úřadě:

Úterý: od 17:00 do 19:00

Pátek: od 8:00 do 11:00 

Platba bankovním převodem:

u KB číslo:  10028541/0100

do variabilního symbolu uveďte číslo popisné a do popisu jméno a část obce


Sazebník úhrad za poskytování informací

PoložkaSazba
hodina práce
(účtuje se každých započatých 30 min.)
250,- Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny
- formát A4 jednostranně
- formát A4 oboustranně

2,- Kč
3,- Kč
paušál provozních nákladů (materiál,energie)15,- Kč
ostatní nákladydle skutečně vynaložených nákladů

VODNÉ VOTUZpublikováno: 8. 12. 2020 13:00, Jan Mácha

Novinky z úřad

COOP Boháňka 29.7. - 3.8. ZAVŘENO - dovolená

publikováno: 22. 7. 2024

  • Petr Fejfar
  • 5

Vážení spoluobčané ve dnech 29.7. - 3.8. Bude obchod na Boháňce uzavřen z důvodu čerpání dovolené. Děkujeme za pochopení

obec Boháňka

Návrh železničního jízdního řádu pro rok 2025

publikováno: 18. 6. 2024

  • Lucie Kubátová
  • 39

Krajský úřad Královéhradeckého kraje nám zaslal datovou schránkou návrh železničního jízdního řádu pro rok 2025.

odkaz:Návrh železničního jízdního řádu pro rok 2025 - Doprava Královéhradeckého kraje (dopravakhk.cz)

Žádá nás o zpřístupnění návrhu jízdního řádu našim občanům a vyzývá nás k jeho
připomínkování. Připomínky za naši obec máme odeslat datovou schránkou jako
odpověď na tento dopis, a to nejpozději do 11. 07. 2024.

Žádáme tedy občany, kteří chtějí vznést připomínky aby tak učinili písemně na OÚ do 05.07.2024 abychom vaše připomínky mohli včas předat požadovanou formou.

V případě připomínek k zajištění dopravní obslužnosti Vás žádáme o uvedení konkrétních
přepravních potřeb, které nejsou veřejnou dopravou pokryty, a to ve členění dle těchto
parametrů:
- výchozí obec (místo) a cílová obec (místo) cesty,
- účel cesty (zaměstnání, škola, lékař, nákup, volnočasová aktivita, …),
- přesný časový údaj určující přepravní potřebu (např. čas začátku či konce vyučování
nebo pracovní doby),
- pravidelnost cesty (každý pracovní den, 2x týdně, v sobotu, nepravidelně, …),
- kolika osob se tato přepravní potřeba týká.

Díky znalosti těchto parametrů budeme moci požadavky na zajištění dopravní obslužnosti
posoudit z komplexního hlediska a následně zvolit optimální řešení pro jejich zajištění.
Děkujeme Vám za spolupráci a jsme s pozdravem.
Ing. David Procházka
vedoucí oddělení dopravní obslužnosti

publikováno: 28. 5. 2024

  • Lucie Kubátová
  • 170

Zrušení pokladny v úterý 04.06.2024.
Úřední hodiny od 18:00 zůstávají nezměněny.

publikováno: 6. 5. 2024

  • Petr Fejfar
  • 79

Obchod na Boháňce  bude celý týden zavřený z důvodu čerpání dovolené. Děkujeme za pochopení.