Vítejte na stránkách obce Obec Boháňka.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Články

2023 2025
Nabídka pomoci občanům od Oblastní charity Dvůr Králové - DOTACE OPRAV DŮM PO BABIČCE

Nabídka pomoci občanům od Oblastní charity Dvůr Králové - DOTACE "OPRAV DŮM PO BABIČCE"

Oblastní charita  Dvůr Králové nabídla pomoc našim občanům se lépe zorientovat a využít možnost čerpat dotace z programu OPRAV DŮM PO BABIČČE.

"Nabízíme v našich Občanských poradnách pomoc v programu Oprav dům po babičce. Služba je bezplatná. Poradenská místa jsou otevřena ve Dvoře Králové, Jaroměři, Hořicích, Hostinném, Vrchlabí a Trutnově (více na www.dk.charita.cz)."


Romana Kubíčková
administrativní pracovnice

Oblastní charita  Dvůr Králové 
Rooseveltova 315
544 01  Dvůr Králové nad Labem

Oprav dům po babičce

Nový program v Nové zelené úsporám nabídne od září 2023 peníze předem na komplexní renovace rodinných domů.

https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy/oprav-dum/

Nový dotační program nabídne domácnostem zálohové financování komplexních renovací nemovitostí.

Cílem programu je zrychlit tempo renovací za účelem snižování energetické náročnosti budov, využití stávajícího bytového fondu a zvyšování dostupnosti kvalitního a úsporného bydlení.

Kdo může o dotaci žádat

Program je určen vlastníkům rodinných domů či rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení, kteří jsou ekonomicky aktivní, tj. zaměstnancům, zaměstnavatelům, osobám samostatně výdělečně činným, pracujícím důchodcům, pracujícím studentům a učňům, rodičům na mateřské dovolené. Žádat mohou jako fyzické osoby nepodnikající.

Na jaká opatření se dotace vztahuje

Podmínkou čerpání zálohové dotace z programu Oprav dům po babičce je realizace optimálního zateplení, kterým bude dosaženo požadovaných energetických úspor. V žádosti o dotaci na optimální zateplení je pak možné současně požádat i o podporu dalších úsporných opatření, jako je třeba instalace fotovoltaiky, výměna zdroje tepla, ohřev vody, dešťovka, dobíjecí bod pro automobil a další.

Jak vysokou dotaci lze dostat

Dotace pokryje 50 % způsobilých výdajů. Na komplexní zateplení je možné získat až 1 milion korun. Další nemalé částky lze čerpat na ostatní úsporná opatření.

Něco navíc

Podpora cílí na mladé rodiny, proto žadatelé obdrží rodinný bonus ve výši 50 tisíc korun na každé nezaopatřené dítě.

Domácnosti z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a z obcí podporovaných státem dostanou bonus 10 % z celkové výše dotace.

Žadatelé, kteří kromě dotace na zateplení požádají ve stejné žádosti o další úsporná opatření, dostanou kombinační bonus ve výši 10 tisíc korun za každou kombinaci.


NEVÁHEJTE SE ZEPTAT NA MOŽNOST VYUŽITÍ PRO VAŠI NEMOVITOST!

Topná sezóna – požární bezpečnost při užívání tepelných spotřebičů a komínů

Topná sezóna – požární bezpečnost při užívání tepelných spotřebičů a komínů

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého
kraje nás požádal o rozšíření zpracovaných materiálů, mezi spoluobčany, na téma: Topná sezóna – požární bezpečnost při užívání tepelných spotřebičů a komínů

Česká asociace hasičských důstojníků i v roce 2023 vyhlašuje Den požární bezpečnosti, kterým je každoročně vybraný pátek 13. V letošním roce připadne tento den na pátek 13. října.
Každoročně je v rámci Dne požární bezpečnosti řešena konkrétní problematika. Pro letošní rok bylo zvoleno téma, které koresponduje s říjnovým termínem, a to: Topná sezóna – požární bezpečnost při užívání tepelných spotřebičů a komínů.
                                                                               
"Požární bezpečnost tepelných spotřebičů nebo komínů by měla být v podzimním období jednou z priorit. Nepodceněná příprava na topnou sezónu může ušetřit spoustu starostí způsobených nejen nefunkčními spotřebiči nebo komíny, ale rovněž ochránit zdraví a bezpečí naše, našich blízkých nebo náš majetek. Provozování tepelných spotřebičů na jednu stranu přináší zvýšený tepelný komfort ve vlastním obydlí nebo nezávislost na dálkových dodávkách tepla, na druhou stranu vyžaduje individuální přístup a velkou míru zodpovědnosti.

Požár
V případě vzniku požáru sazí v komíně neprodleně volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou z důvodu možného popraskání komínového tělesa, či exploze.

Hasební práce provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby! V opačném případě neprodleně opusťte místo požáru!

Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu např. textilií, která bude plnit vzduchotěsnící funkci)."
                                                                             

Přejeme Vám, ať je pro Vás pátek 13. šťastným dnem a ať, také díky dobré prevenci, nikdy pomoc hasičů nepotřebujete.

Přílohou najdete již zmíněné materiály.

obrázek nenalezen

Ukončen výběr příspěvku na opravu a provoz čerpadla - DĚKUJEME!

Vážení občané a přátelé obce,
v letošním roce jsme poprvé využili možnost kasičky pro příspěvky na opravu a provoz čerpadla.

Návštěvníci požární nádrže přispěli v období letních prázdnin v částce:

6.994,- Kč
10 centů a 2złotých


Vybraný příspěvek bude využit pro opravu a provoz čerpadla, pro čerpání vody do požární nádrže.

DĚKUJEME!

Milostivé léto 3, které trvá od 1. 7. do 30. 11. 2023

Milostivé léto 3, které trvá od 1. 7. do 30. 11. 2023

Milostivé léto 3 je jedinečnou příležitostí umožňující odpuštění příslušenství u dluhů na sociálním pojištění, daních a některých dalších pohledávkách. Podmínkou je, že dlužník zaplatí původní dluh v zákonné lhůtě.

Předáváme dále info o možnosti využít příležitost Milostivé léto 3, které trvá od 01.07. do 30.11.2023.

Budeme rádi pokud takováto akce pomůže občanům. Neváhejte informaci předat dále.

Aktuální informace k Milostivému létu mohou obyvatelé získat na webu milostiveleto.cz, mohou také volat na help linku 770 600 800.

Hasičské noviny, kde vyšel článek o SDH Chloumek

Hasičské noviny, kde vyšel článek o SDH Chloumek

Hasičské noviny - vydává SH ČMS

Paní redaktorka Nutilová nám zaslala elektronickou verzi Hasičských novin, kde vyšel článek o SDH Chloumek. Rozhovor poskytl pan Jan Dufek.

Noviny přílohou.

Děkujeme za reprezentaci obce!


Hasičské noviny - vydává SH ČMS
ve spol. Hasiči s.r.o. 549 01 Nové Město nad Metují
www.hasicskenoviny.cz

První provoz ve stánku v letním kině

První provoz ve stánku v letním kině

V sobotu 24.6.2023 se konal zkušební provoz ve stánku v letním kině. 

Nový provozovatel zvládl vše na výbornou. 

Lidé byli spokojeni, bavili se, pili a hodovali. 

Tímto můžeme potvrdit, že je vše připraveno na první promítání, které proběhne již tento pátek 30.6.2023.

Moc se na Vás těšíme!

Brigády během června

Brigády během června

Během června 2023 se na Skále konalo několik brigád. 

Uklidila se požární nádrž, která se již v tuto chvíli napouští a chystá se na provoz o letních prázdninách.

Dále se přípravil provoz letního kina, opravily se lavičky a pověsilo se plátno.

Všem, kteří se účastnili brigád, velice děkujeme!

Zahájení provozu občerstvení v letním kině

Zahájení provozu občerstvení v letním kině

Vážení spoluobčané a chalupáři, dovolujeme si Vás pozvat na zatěžkávací test občersvení v kině, kde bude nový provozovatel. Akce se uskuteční v sobotu 24.6. od 17. hodin. Všichni srdečně zváni. Přijďte na kus řeči. 

publikováno: 1. 9. 2020 20:47, Jan Mácha

Novinky z obce a Volného času

DÁME GAME / Hořice / 04.03.2024

publikováno: 23. 2. 2024,

  • začíná v pondělí 4. 3. 09:00 - končí v
  • Hořice knihovna

MAS Podchlumí, z.s. vás zve na:

DÁME GAME

aneb o jarních prázdninách HRAVĚ!


Městská knihovna Hořice

pondělí 04.03.2024

09:00 - 17:00 hod

PROGRAM JE URČEN PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

)
Školení laické první pomoci

publikováno: 12. 2. 2024,

  • začíná v pátek 23. 2. 19:00 - končí v
  • Kulturní dům Skála

Vážení spoluobčané a chalupáři,

v pátek 23.2.2024 proběhne od 19:00 školení laické první pomoci v Kulturním domě na Skále. 

Školení bude primárně zaměřeno na recuscitaci a běžné nehody, které se mohou stát v každodenním životě. Proběhne i nácvik resuscitace. 

Školení vhodné i pro děti od 10 let.

)
Respirátory k vyzvednutí na obecním úřadě

publikováno: 12. 2. 2024

  • Kristýna Heligrová
  • 19

Vážení spoluobčané a chalupáři, 

během úředních hodin bude možnost, vzhledem ke zvýšenému výskytu respiračních onemocnění, vyzvednout si zdarma respirátory na obecním úřadě na Boháňce k Vaší potřebě.